Rodzaje pojemników dla chłodnictwa

Zapewniają utrzymanie określonej, stałej temperatury przewożonych produktów, są wydajne i trwałe. Mowa o pojemnikach dla chłodnictwa, w których transportowane i magazynowane są owoce i warzywa, mięso, drób i ich pochodne, owoce morza, ryby, napoje i produkty mleczne, produkty chemiczne i farmaceutyczne, kwiaty i rośliny, wyroby czekoladowe oraz lody.

Jak działa kontener chłodniczy?

Konstrukcja pojemników dla chłodnictwa została ściśle zaprojektowana, by spełniała wszystkie wymogi. Przede wszystkim zostały wyposażone w izolację termiczną zapewniającą utrzymanie w ich wnętrzu odpowiedniej temperatury – specjalny system chłodzenia pozwala na sterowanie tą wartością w zależności od potrzeb. Jednostka chłodząca podtrzymuje automatycznie stałą temperaturę w przedziale od +25°C do -25°C tak długo, jak różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną i zadaną nie przewyższy dla grzania 42°C, zaś dla chłodzenia 65°C.

W każdym takim kontenerze oznaczono również granicę załadunku, by powietrze we wnętrzu mogło swobodnie przepływać. Pomóc w tym mają także aluminiowe profile umieszczone na podłodze pojemnika.

Pojemniki dla chłodnictwa dostępne są różnych wymiarach, tak by móc je swobodnie dostosować do transportowanych produktów. Ponadto wyróżniają się odpornością na warunki atmosferyczne: wahania temperatur, wiatr czy opady.

Jakie można wyróżnić rodzaje kontenerów chłodniczych?

W ramach pojemników dla chłodnictwa można wyróżnić kilka ich typów. Na rynku dostępne są kontenery 20-stopowe (jego waga wynosi około 3 ton, zaś dopuszczalna ładowność to 28 ton), 40-stopowe (waga – 4,5 tony, ładowność – 30 ton), podwyższone 40-stopowe, czyli tzw. „high cube” (waga – 4,8 tony, ładowność – 28 ton) oraz kontenery podwyższone 45-stopowe, również „high cube” (waga – 4,85 tony, ładowność – 30 ton).

pojemniki do chłodni