Cięcie laserem blach

Procedura cięcia blach laserem polega na opracowaniu precyzyjnego wzoru. Następnie, za sprawą dedykowanego oprogramowania, urządzenie jest zaprogramowane w taki sposób, aby wiernie odtworzyć wszystkie założenia projektowe. Emitująca skoncentrowane promieniowanie laserowe głowica tnąca porusza się wzdłuż określonych linii, przecinając jedynie w miejscach określonych w planie. W punktach, w których wiązka lasera styka się z blachą, metal ulega błyskawicznemu stopieniu lub odparowaniu. W rezultacie powstają równoległe bruzdy, które razem tworzą finalny kształt wyciętego fragmentu. Po zakończonym procesie cięcia, elementy są gotowe do dalszego zastosowania, bez konieczności dodatkowej obróbki.

Dlaczego warto laserowo ciąć blachy?

Technika cięcia blach za pomocą lasera ma wiele zalet. Przede wszystkim, jest to metoda niezmiernie precyzyjna – szczelina utworzona podczas cięcia jest minimalnie większa od wiązki lasera, co pozwala na wycinanie nawet drobnych i złożonych elementów. Dodatkowo, precyzyjne cięcie umożliwia optymalne wykorzystanie materiału, co prowadzi do oszczędności i zmniejszenia ilości odpadów. Warto też zaznaczyć, że maszyny do cięcia laserowego charakteryzują się dużą trwałością i nie potrzebują częstych wymian części, co jest typowe dla konwencjonalnych technik cięcia. Wyroby końcowe, powstałe dzięki cięciu laserowemu, mają gładkie brzegi i nie wymagają dalszej obróbki, co znacząco redukuje czas produkcji.